سان ماکارون

با توجه به کانسپت “کِیف کردن و لذت بردن” که برای برند سان ماکارون در اتاق خلاقیت و استراتژی طرح باران شکل گرفت، آگهی تلویزیونی این برند هم قشرهای مختلف با تنوع سلیقه های متفاوت را به عنوان مخاطب اصلی این برند هدف قرار داد. دلیل این توجه فرم های متنوعی است که سان ماکارون در سبد محصولات خود قرار داده است تا هر کس با سلیقه خودش آشپزی کند و کیف کند.
به سان خودت کیف کن!

ایده پردازی

 

تبلیغات تلویزیونی