مپنا (تراموا)

به اعتقاد مپنا، در دنیای امروز تراموا راهی است برای داشتن شهری بدون آلودگی. آنها در چگونگی استفاده از این انرژی‌ها پیشقدم هستند.

تبلیغات محیطی

بیلبورد تراموا مپنا