مپنا (عید فطر)

عید فطر به معنای عید پاکی است زیرا بندگان، منزه و پاک شدن یک ماهه خود را در این روز جشن می‌گیرند. تطابق این کانسپت با تولید انرژی‌های پاک توسط گروه مپنا موجب خلق ایده تبریک عید فطر گروه مپنا شد.
فطر یعنی جشن پاکی

تبلیغات محیطی

بیلبورد عید فطر شرکت مپنا