مپنا (بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز)

«خواستن توانستن شد» دلالت بر توانایی و موفقیت گروه مپنا در اجرایی کردن پروژه ها دارد. قطعیت انجام طرح، ما را به فعل ربطی «شد» در طراحی اسلوگن رساند. انجام امور در حوزه نفت، گاز و انرژی در گستره‌ی خاکی، آبی و جنگلی در ایده تصویری روبیک به بار نشست.
خواستن توانستن شد

تبلیغات محیطی

بیلبورد حضور شرکت مپنا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز