بانک صادرات (خزانه زرین سپهر)

همه چیز از یک شعار شروع شد. صادقانه فکر نمی‌کردیم بانک این شعار را بپذیرد. با این‌حال در میان پیشنهادها قرار دادیم. تایید این ایده از طرف مشتری نشانه اعتماد به نفس برند در ادعایی که مطرح می‌کند است. از خدمات جدید بانک صادرات، نگهداری از سکه‌های (سرمایه غیرنقدی) مردم است و ارائه اعتبارنامه‌ای به جای آن، که معتبر است و در بازار کار می‌کند. خدمتی از بانک که بی‌شک بر پایه چالشی مهم ارائه شده و از یک استراتژی درست پاسخ گرفته است. دست گذاشتن روی حس «نگرانی از نگهداری سکه در منزل».
جای سکه هاتو به همه بگو

تبلیغات محیطی

بیلبورد خزانه زرین سپهر بانک صادرات