کاله (پنیر خامه ای ویلی)

از حضور پنیر خامه‌ای کاله در بازار مدت زمانی می‌گذشت. پس از تصمیم برند برای تغییر نام و ظاهر محصول بعد از تحقیقات مفصل، تیم استراتژی و برنامه ریزی طرح باران تصمیم گرفت که برنامه ارتباطی ویلی را در دو فاز مجزا اجرا کند. فاز اول کمپین، ‌ معرفی نام و بسته بندی جدید. فاز دوم کمپین، فرهنگ‌سازی استفاده از پنیر خامه‌ای در وعده‌های غیر صبحانه، با هدف افزایش سهم از بازار. استفاده از وربال سریالی و گرافیک محصول محور در جهت درگیر کردن کامل مخاطب. شعارهای محاوره‌ای موزون با محتوای ترکیبیِ منفی و مثبت توامان با این کانسپت که وعده‌های غذایی خسته و بی هویت‌اند و با پنیرخامه‌ای ویلی هویت پیدا می‌کنند. هدف فاز اول کمپین تبلیغاتی پنیر ویلی معرفی محصول با بسته‌بندی جدید بود، در این فاز ما کانسپت را خوشحالی اغراق‌آمیز مواد غذایی از همراهی و هم‌نشینی با پنیر ویلی قرار دادیم که ویدئوی ساخته شده کانسپت را به خوبی نشان می‌دهد
بی تو ... باتو ...، ممنون ویلی

ایده پردازی

 

 

تبلیغات محیطی

 

 

تبلیغات دیجیتال

با توجه به 360 درجه بودن کمپین، معرفی محصول در رسانه های محیطی وتلویزیونی به صورت پرفشار صورت پذیرفت. در بخش دیجیتال نیز با انتشار گسترده محتواهای تولید شده، در تلگرام و اینستاگرام با هدف اطلاع رسانی به جامعه از ورود گسترده این محصول پرداخته شد.

 

بازخورد کمپین دیجیتال پنیر خامه ای ویلی - کاله - ۱۵ الی ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

۱۳پست

۳۱۲ساعت حضور

۱۲۳٬۰۰۰بازدید

۶٬۴۰۰٬۰۰۰بازدید

 

 

تبلیغات تلویزیونی