تیزر قطار فدک

در تدوین استراتژی خلاقیت برای برندآگاهی #قطارهای_پنج_ستاره_فدک، به این نتیجه رسیدیم که مزیت‌های رقابتی برند را در قالبی ملایم و تا حدی عاطفی (همسو با ملایمت و آرامش برند) بیان کنیم. در #ایده‌پردازی برای نگارش سناریوها، کوشیدیم این بار در کنار نمایش حس خوشایند #سفر، بیان مزایا از زبان مشتریان (مسافران)، زاویه‌ی دید کارکنان و مهمانداران #فدک از خدمت به این برند را هم ببینیم. محصول نهایی، این دو آگهی شد.
قطارهای پنج ستاره فدک

تبلیغات تلویزیونی