تیزر همراه اول - قضاوت

همراه اول در ترسیم فضای اخلاقی برند خود، این بار قصد داشت داستانی غیرتبلیغاتی را به صورت برندشده به مخاطبان خود تعریف کند. موضوع مطرح‌شده برای این ویدئو "قضاوت" بود. مروری بر خیل ویدئوهای ساخته‌شده در مقیاس جهانی حول موضوع قضاوت (Don't judge too quickly) نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی این ویدئوها یا به مضامین ناهمخوان با فرهنگ ایرانی می‌پردازد و یا به کرّات از سوی برندهای داخلی کپی شده‌اند. بنابراین با توجه به موضوعیت اینترنت و فضای مجازی، به سراغ داستانی نمادین رفتیم تا همراه‌ اولی‌ها (و همه‌ی کاربران اینترنت) را به پرهیز از قضاوت زودهنگام در موضوعات مجازی و واقعی تشویق کنیم.
یک تصویر برای قضاوت کافی نیست!

تبلیغات تلویزیونی