پاکسان

گلنار، سپید، برف، سیو، برندهایی نام آشنا برای مصرف کننده ایرانی است. پاکسان بعد از ماه‌ها سکوت تبلیغاتی تصمیم گرفت با هدف یادآوری و نگهداشتن سهم بازار خود، دوباره وارد میدان تبلیغات شود. رقابتی با فضای متفاوت از قبل و برای برقراری ارتباط با نسل جدید در کنار یادآوری برای مصرف کننده قدیمی. در روند تعیین استراتژی و ایده پردازی، بیشتر به مزیت‌های احساسی با تمرکز بر روی مصرف کننده پرداختیم.
پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد

تبلیغات محیطی

 

تبلیغات تلویزیونی