پودر سپید 3

پودر سپید 3 محصولی شناخته شده از برند پاکسان است که برای مصرف کننده آشناست. با این حال در روند تبلیغات و استراتژی حفظ مشتری، هر برندی نیاز به یادآوری محصول، ویژگی‌ها و مزیت‌هایش دارد. ساخت آگهی تلویزیونی پودر سپید 3 نیز با همین رویکرد صورت گرفت. در فرایند ایده‌پردازی از بازی کلامی و هم‌آوایی دو کلمه‌ی سپید و سفید استفاده کردیم. به این معنا که پاکیزگی واقعی نتیجه‌ی کاربردی استفاده از پودر سپید 3 است. در این مسیر، توقع مصرف‌کننده از محصول برایمان قابل توجه بوده است.
پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد

تبلیغات تلویزیونی