برنامه ریزی کمپین

یک برند اگر به فرهنگ عمومی بی‌توجه باشد، فرهنگ عمومی هم به آن بی‌توجه می‌شود.

مهمترین ویژگی این روزهای فرهنگ عمومی، تغییر است. رفتار مخاطب و رقبا هم دائم در حال تغییر است. به همین دلیل باید رفتار برند هم مدام تغییر کند. ما این تغییرات را رصد می‌کنیم و اگر قصد تولید برند یا تغییر در ساز و کار برند خود را دارید، طرح باران می‌تواند در فاصله بریف تا تعیین استراتژیِ یک کمپین درکنارتان باشد.

در این بخش ابتدا تحقیق و سپس تحلیل «بازار، مخاطب، وضعیت برند و رقبا» به مشتری ارائه می‌شود و بر اساس آن تعیین استراتژی و برنامه‌ریزی رسانه‌ای انجام می‌شود. برنامه‌ریزی رسانه‌ای در طرح باران یعنی تعیین رسانه یا ترکیبی از رسانه‌ها - از قبیل رادیو، تلویزیون، دیجیتال، محیطی، مطبوعات و رسانه های نوین- و خرید آن براساس «استراتژی و بودجه» در بازه زمانی معین که کمپین 360 درجه تعیین می‌کند.