تبلیغات تلویزیونی

لنز دوربینِ ما چشم مخاطبِ هدفِ شماست.

تولید

لنز دوربینِ ما چشم مخاطبِ هدفِ شماست. چشمی حساس به کیفیت و تکرار، چشمی امروزی- با قابلیت تشخیص خوب از بد- که پیام درست را می‌گیرد و دورویی و اغراق را تشخیص می‌دهد، لنزی که در نهایت برای تصمیم گیری نهایی به ذهن کمک می‌کند. طرح باران، آگهی‌های تلویزیونی را با این پیش فرض تولید می‌کند. نور، صدا و تصویری بی‌لکنت با نیروهای متخصص و بر روی محور استراتژی تعیین شده.

 

پخش

طرح باران همواره در ابتدای هر سال کاری، پس از انعقاد قرارداد همکاری با اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای صاحبان آگهی را با هدف امکان احتساب حداکثر تسهیلات قراردادی تنظیم و پس از دریافت شناسه پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی با استفاده از برنامه تحت وب اداره کل بازرگانی سازمان و بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، طرحی استراتژیک و اثربخش را مبنی بر اصول مخاطب شناسی در رسانه‌های سراسری و یا استانی به صاحبان آگهی پیشنهاد می‌کند. حضور در مجموعه‌ی 10 شرکت تبلیغاتی برتر طبق رتبه‌بندی اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، مؤید مهارت‌های واحد پخش آگهی‌های بازرگانی طرح باران است.