پشت صحنه عکاسی قطار فدک

عکاسی کردن در واگن قطار چالش‌های مخصوص به خودش را دارد. در عکاسی از واگن‌های قطار‌های پنج ستاره فدک با کانسپت امنیت و آرامش، قصه گویی در تک فریم را نیز هدف قرار دادیم.
قطارهای پنج ستاره فدک

تبلیغات تلویزیونی