چای فامیلا

برای این که بتوانیم برای کمپین چای فامیلا، مسیر استراتژیِ خوبی تدوین کنیم، تبلیغات دیگری که برای چای ساخته شده است را بررسی کردیم. تمرکز اکثر تبلیغاتی که تا به حال ساخته شده است، بیشتر روی ویژگی‌های یک چای خوب است. مثل رنگ، طعم و عطر. اما چای برای مردم جهان، یک راه ارتباطی محسوب می‌شود و فراتر از یک نوشیدنی معمولی است. دوستان، اعضای یک خانواده، همکاران و آشنایان به بهانه‌ی نوشیدن یک فنجان چای دور هم جمع می‌شوند و با هم معاشرت می‌کنند. به همین دلیل، ما به جای تمرکز روی ویژگی‌های یک چای خوب، مسیر استراتژی و ایده‌پردازی را به سمت ایجاد مزیت احساسی برای برند پیش بردیم. در فاز اول، با این شعار به رابطه‌ای که مخاطب با چای برقرار می‌کند، اشاره کردیم: «این دعوت با چی به یادماندنی می‌شه؟». در فاز دوم، رابطه‌ای که چای با خوراکی‌های متفاوت برقرار می‌کند را با شعار «باقلوا، نبات و خرما بیارید برای فامیلا» به تصویر کشیدیم. و در فاز آخر، مصرف کننده را مخاطب مستقیم خود قرار دادیم و و رابطه‌ی بین چای و ظروف پذیرایی مختلف را با مطرح کردن یک سوال بسیار ساده نشان دادیم. «لیوانی یا تو فنجون؟»
ارتباط تمایز توست

تبلیغات محیطی

تبلیغات تلویزیونی