الوان رنگ

الوان و رنگ‌هایی که قابلیت آنتی باکتریال دارند و مناسب فضاهای خاصی مانند مهدکودک مراکز بهداشتی بیمارستان ها و... است. لشکری از محافظان سلامتی بر روی دیوارهایتان. مارشی از رنگ‌های مختلف.
نابودی باکتری، همین الوان

تبلیغات تلویزیونی