همراه اول (تبدیل اعتباری به دائمی زمستانی)

«به اعتباری بیکران وصل شو» شعار کمپین همراه اول بود که توسط تیم طرح باران در پاییز ۹۸ ایده‌پردازی و اجرا شد.
حالا هم زمان با تغییر فصل، طرح قبلی هم باید دستخوش تغییراتی می شد. پس برای امتداد این طرح، از المان هایی استفاده کردیم که در عین اشاره به طرح پاییز و یادآوری آن در ذهن، زمستانی باشد؛ زمستانی با رنگ و حال و هوای همراه اولی.
به اعتباری بی کران وصل شو

تبلیغات محیطی