آگهی‌های تلویزیونی راهنمایی رانندگی

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به یک دغدغه‌ی ملی تبدیل شده است، آمار بالای کشته‌شدگان و مجروحان سوانح رانندگی است. علاوه بر بحث کیفیت جاده‌ و خودرو‍‍‍‌ها، رفتار‌های مخاطره‌آمیز رانندگان یکی از موثرترین عوامل بروز این حوادث خطرناک است. پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به عنوان یکی از پیشگامان فرهنگی و قانونی برای پایین آوردن میزان سوانح خطرناک خودرویی، قصد داشت با نگاه فرهنگی، برخی از رفتار‌های مخاطره‌آمیز حین رانندگی را به رانندگان یادآوری کند. در ساخت این ویدئو‌ها در مرحله‌ی تدوین و استراتژی خلاقیت، به این مفهوم رسیدیم که رفتار‌های مخاطره‌آمیز حین رانندگی، مانند حذف شدن راننده از خودرو و تبعات آن است. رفتار‌هایی نظیر «عدم توجه کامل حین رانندگی»، «رانندگی در خواب آلودگی» و «حرکات هیجانی و نمایشی حین رانندگی».
خود را حذف نکنید

تبلیغات تلویزیونی