همراه اول (رمضان)

همراه اول امسال نیز مانند هر سال طرح 55+5 را در ماه مبارک رمضان اجرا کرد. پیشینه‌ی طرح در سال‌های گذشته پرفشار بوده است، به شکلی که مخاطبان از پیش آشنایی نسبی با آن داشتند. بنابراین هدف این بود که امسال طرح با بیانی خلاق معرفی شود و همزمان به برندینگ همراه اول نیز یاری رساند. در ایده‌پردازی این کمپین، از تصویر عدد 5 و شکل برعکس آن که شبیه قلب (نماد عشق و همراهی) است بهره بردیم.

تبلیغات محیطی

بیلبورد کمپین رمضان همراه اول