تیزر همراه اول - 4G

ویدئوی ساخته شده برای معرفی اینترنت 4G همراه اول است. سرعت و سهولت در ارتباط مهم‎ترین کلیدواژه‌ها در ایده‌پردازی بودند که ما با نشان دادن ارتباط میان اقوام مختلف به آن پرداختیم

تبلیغات تلویزیونی