بانک ملی (تبریز)

شهر تبریز در سال ۲۰۱۸ به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای جهان اسلام انتخاب شده بود و بانک ملی ایران به عنوان حامی مالی این رویداد قصد داشت تا آن را هر چه بهتر و پربارتر برگزار کند. در ایده‌پردازی‌های انجام شده برای این رویداد علاوه بر توجه به کانسپت اصلی که گردشگری بود، بر روی نمایش مراکز دیدنی تبریز نیز تاکید شد. همچنین شعاری متناسب با همین کانسپت تحت عنوان:" تبریز از هنر لبریز" برای این رویداد در نظر گرفته شد.

تبلیغات تلویزیونی