سامسونگ (جشنواره فوتبالی فصلی)

برگزاری جشنواره‌های فروش ویژه یکی دیگر از اقدام‌های موثر در بازاریابی و تبلیغات است. با توجه به اینکه این جشنواره در زمان جام جهانی برگزار می‌شد و فوتبال یکی از موضوعات جذاب و مرتبط با محصول در این دوران بود، ما نیز در ایده‌پردازی تماشای فوتبال را در محوریت قرار دادیم.
تلویزیون باید بزرگ باشه

تبلیغات تلویزیونی